Here are a Quick 3 Ways to Get Your Ear Trained

Importance of Ear Training for Effective Mixing

One of the most important sense that you should keep clear especially when mixing music is the ear. Well, it a no brainer dapat talaga maging kabisado sa pandinig mo ang mga tamang frequency ng bawat instrumento at ang behaviour ng bawat isa when it comes to mixing.

Sabi nga… you have to trust your ears; this only shows that critical listening is very much important. Dahil gamit na gamit talaga ang tenga sa ganitong uri ng industriya, kaya kailangan talaga ng mga tenga natin ang tinatawag na Ear Training, tulad ng muscle memory, praktis sa tenga.

Continue reading