Paano Sinisimulan ang Low End Mixing?

Ang mixing sa kick at bass ay isang pundasyon sa ating tracks at kailangan natin ma pagsama ng hindi naglalaban o nag aagawan ng puwesto sa kani kaniyang range, ang goal ay mailabas ang dalawang elemento na may harmoniously working sa bawat isa. Hindi ito madali kahit sa sino mang engineer, kung wala sa perpektong mixing room. Continue reading “Paano Sinisimulan ang Low End Mixing?”