Paano Ginagamit Ng Tama ang EQ (Part 2)

Understand The Importance Of EQ

3 Important EQ Control
3 Important EQ Control

Isa sa pinaka matandang tool sa history ng recording ay ang EQ, ito rin ang isa sa pinaka gamiting tool ng kahit na sinong mixing engineer o sound designer sa industriya ng audio.

Ang EQ ay isang powerful tool na naglalabas ng dalawang resulta, isang malinis at very responsive kung maganda ang pagka record ng isang audio track at unresponsive naman, distorted o harsh or lot of noise ang result, kung pilit mong aayusin ang isang garbage track ng recording. Continue reading “Paano Ginagamit Ng Tama ang EQ (Part 2)”

Paano Ginagamit Ng Tama Ang EQ

How To Use The EQ
EQ Knob

Ang equalizer ay isang mahalagang tool sa pwedeng makapag pabago sa ating mix, una, ang pagpapalinaw ng mahahalagang elemento, pangalawa, ang paglalagay ng space o depth ng bawat elemento at ang pangatlo at ang pinaka mahalaga, ito ay nagagamit bilang isang special tool para ayusin ang mga problematic frequencies tulad ng masking at iba pa. Continue reading “Paano Ginagamit Ng Tama Ang EQ”