Paano Sinisimulan ang Low End Mixing?

Ang mixing sa kick at bass ay isang pundasyon sa ating tracks at kailangan natin ma pagsama ng hindi naglalaban o nag aagawan ng puwesto sa kani kaniyang range, ang goal ay mailabas ang dalawang elemento na may harmoniously working sa bawat isa. Hindi ito madali kahit sa sino mang engineer, kung wala sa perpektong mixing room.

Napaka-hirap i-mix ang low end sa napakaming kadahilanan tulad ng pag monitor nito sa mga non acoustically treated room, na mag reresulta ng napakaraming reflective sounds na makaka-ligaw sa iyong pandinig, pangalawa halos lahat ng maliliit na studio near field speaker ay hindi nag re-reproduce ng sounds below 30Hz or even below 50Hz.

Ang iba ay napipilitan mag boost ng frequency below 50hz upang marinig ito at maramdaman nila during mix, ang iba naman ay napipilitan mag add ng sub woofer at dahil hindi ito na calibrate ng tama sa size at klase ng isang room for mixing, ito pa rin ay mag bibigay ng maling sub low frequency information sa iyong mix.

At kapag ito ay i-play sa mas malaking sysytem ito ay maglalabas ng over powered sa low-end mix na mag reresulta ng boomy sound, ito ang mas kadalasang nagiging senaryo o issue hindi lang sa newbie kundi sa lahat na mag pipilit mag low end mix gamit ang mga near field monitors sa ating home studio.

Kaya kung ang iyong mixing room ay hindi well treated mas makabubuti na sa studio headphone ka na mag mix, dapat ka ring gumamit ng isang commercial realease na reference mix para sa iyong low end mixing, at maging ugali ang pag kumpara ng iyong low end mix sa isang consumer speaker system

Mga factors ng low-end issues:


1. Monitor Positioning – madalas na pinagkakasya natin ang ating near field monitors sa maliliit na espasyo na kadalasan sa ating monitors ay napupunta sa mga kanto, na siya naman may pinaka malakas mag build-up ng mga unwanted low energy o low mass reproduction na magiging extra sa ating pandinig.

2. Imperfect Bass Trap – ito ay kadalasang nabibigay ng maling information sa ating naririnig kung hindi tama nag pag kaka install sa ating treated room.

3. Installing Subwoofer – marami sa studio ang mayroon nito ngunit kung hindi ito well treated at calibrated sa size ng room, mag resulta ito ng  maling vibration at energy o maling low-end information sa ating mix.

Tips kung paano i-mix ang low end ng walang treated at symetrical mixing room:

1. Gumamit ng professional studio headphone. – dito ay maiiwasan na ang nakalilitong reflective sound at accumulation ng low sound energy na naggagaling sa mga corners ng ating room.

2. Makinig ng reference mix – pumili ng isang commercial realease music sa katulad na genre at ikumpara ang iyong low end mix upang magkaroon ng tamang desisyon sa iyong mix.

3. Gumamit ng consumer type speaker – muling ikumpara ang low end ng iyong reference mix at ang low end ng iyong mix sa karaniwang speaker system.

Paalala:

Sa ating video ay ipapakita ko kung paano ako mag umpisa sa low end mixing gamit ang isang professional studio headphone, at upang mas marinig ang mga maliliit na adjustments gamit ang mga mixing tools sa ating tutorial, kayo po ay ina advice na gumamit rin ng isang studio headphone. Enjoy listening, salamat po!

JOIN OUR LIST:

Subscribe

* indicates required

We hate SPAM and we promise to keep your information safe!